Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa

LEPSZA SZKOŁA


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Wielki egzamin

O programie

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu oferujemy:

 STANDARYZOWANE TESTY
 • na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku szkolnego,
 • po kolejnych partiach materiału – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki,
 • całoroczne – podsumowujące materiał z danej klasy.
 RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście
 • wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
 • informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
 • miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
 • materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
 RAPORTY PROGRESYWNE
pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach
 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.
 RAPORTY WIELOLETNIE
pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku
 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.

Uwaga! W roku szkolnym 2022/2023 nowe testy dla wszystkich klas.

 
 1. W zależności od klasy, w której realizowany jest program, przeprowadza się różną liczbę testów:
Wielki egzamin
(testy dostosowane do podstawy programowej z 2017 roku i najnowszych wytycznych CKE)
Klasa 4 (6 testów):
 • test na wejście (dostępny tylko w wersji internetowej),
 • 4 testy sprawdzające do kolejnych rozdziałów podręcznika Między nami,
 • test całoroczny (uwzględniający ostatni rozdział podręcznika).
Klasa 5 (5 testów):
 • test na wejście (dostępny tylko w wersji internetowej),
 • 3 testy sprawdzające do kolejnych rozdziałów podręcznika Między nami,
 • test całoroczny (uwzględniający ostatni rozdział podręcznika).
Klasa 6 (5 testów):
 • test na wejście (dostępny tylko w wersji internetowej),
 • 3 testy sprawdzające do kolejnych rozdziałów podręcznika Między nami,
 • test całoroczny (uwzględniający ostatni rozdział podręcznika).
Klasa 7 (5 testów):
 • test na wejście (dostępny tylko w wersji internetowej),
 • 3 testy sprawdzające do kolejnych rozdziałów podręcznika Między nami,
 • test całoroczny (uwzględniający ostatni rozdział podręcznika).
Klasa 8 (5 testów):
 • test na wejście (dostępny tylko w wersji internetowej),
 • 3 testy sprawdzające do kolejnych rozdziałów podręcznika Między nami,
 • test całoroczny (uwzględniający ostatni rozdział podręcznika).
 
 1. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą kluczy odpowiedzi. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.
 2. Po wpisaniu wyników wszystkich testów uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w programie, a szkoła, w której uczy – certyfikat udziału w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jerzy Bienias (2022-10-01 22:28:31)
Informację zmodyfikował(a): Jerzy Bienias (2022-10-01 22:29:41)
Liczba odwiedzin: 262
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij