Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

19 kwiecień 2022

Zarządzenie nr 65/2022
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 6 kwietnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:

 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich, ul Sosnowa 3,
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, ul. Szkolna 2,
Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,
Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich  2,
Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich, ul. Adama Asnyka 6.
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559,583), art. 63 ust. 1 i 10 w związku zart. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1428) Burmistrz Strzelec Opolskich zarządza, co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich, ul. Sosnowa 3,
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, ul. Szkolna 2,
Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,
Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2,
Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich, ul. Adama Asnyka 6.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc
 
załącznik do „Zarządzenia nr 65/2022Burmistrza Strzelec Opolskichz dnia 6 kwietnia 2022 roku”
 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Marek Szproch (2022-04-19 10:01:30)
Informację zmodyfikował(a): Marek Szproch (2022-04-19 10:22:16)
Liczba odwiedzin: 22486
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij