KOMUNIKAT SPECJALNY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PSP w SZYMISZOWIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie informuje o sposobie zdalnego nauczania.

Zdalne nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole będzie realizowane w następujący sposób:

   -Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. podejmujemy nauczanie zdalne za pomocą platformy e-dziennika.

   - Będziemy wykorzystywać Zintegrowaną Platformę Edukacyjną pod adresem https://epodreczniki.pl/

   -Materiały udostępnione przez CK.

   -Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji oraz inne wskazane przez nauczycieli. - W wyjątkowych przypadkach np. kłopotów z platformą dopuszcza się czasową           zdalną naukę za pomocą aplikacji WhatsApp lub służbowej poczty elektronicznej nauczycieli.

   - Dla uczniów, którzy będą mieli kłopoty z dostępem do komputera i Internetu, nauczyciele będą przygotowywać materiały dydaktyczne w formie papierowej.

   - Materiały w formie papierowej uczniowie/opiekunowie będą mogli odebrać w sekretariacie szkoły w wyznaczonych godzinach przez dyrektora szkoły, tj. 900 - 1200

   - Specjaliści: logopeda, pedagog, psycholog pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców w dniach i godzinach wg planu lekcyjnego.

   - Zapisy nauczyciela w e-dzienniku, korespondencja i kontakt telefoniczny stanowią formy dokumentowania jego pracy.

 

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                      Marek Szproch

 

                               

 

                                                                                 

Ważne

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

11 marca 2020 roku przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się uczniowie klasy pierwszej. W poczet czytelników przyjętych zostało 16 uczniów, którzy już wcześniej poznali regulamin, zasady zachowania i wypożyczania książek zarówno z biblioteki jak i czytelni.

             Pierwszoklasiści, zanim złożyli oficjalne ślubowanie, rozwiązywali zagadki, quizy czytelnicze oraz test na czytelnika. Z każdym zadaniem poradzili sobie doskonale!

             Całość zakończyła się uroczystym pasowaniem, złożeniem ślubowania i rozdaniem dyplomów, który będzie im przypominał o tym wydarzeniu.

JESZCZE RAZ GRATULACJE!!!

  

   

DZIEŃ KOBIET

             9 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. W tym dniu, podczas przerw, można było miło spędzić czas w kawiarence przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.

Ogłoszone zostało również głosowanie na najlepszą sportsmenkę, anielicę i najpiękniejszą. Chłopcy swoje głosy oddawali w piątek 6 marca.

W kategorii klas I-III tytuł najlepszej „Sportsmenki” otrzymała Zofia Buszman z klasy II, tytuł „Najpiękniejszej” przypadł Zuzannie Sajdak z klasy I, a „Anielicą” została Lidia Raszczyk z klasy III.

W kategorii klas V-VIII najlepszą „Sportsmenką” została Julia Twardon z klasy VI, „Najpiękniejszą” – Magdalena Nocoń z klasy V, a „Anielicą” – Weronika Rudzka z klasy VI.

Wszystkim małym i dużym kobietom jeszcze raz życzymy szczęścia, zdrowia i uśmiechu na twarzy!

      

      

  

 

WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO KURII DIECEZJLANEJ W OPOLU

DOTYCZĄCY DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

 

  W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem podjęliśmy decyzję o odwołaniu Diecezjalnej Pielgrzymki Szkół z Diecezji Opolskiej do Włoch w dniach 20-25.05.2020 roku.

Decyzja została podjęta w związku rozporządzeniem Rządu RP (Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 mai-ca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w  związku  z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 ) o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca 2020 roku.

  W związku  z zaleceniami    Głównego  Inspektora  Sanitarnego   wszystkie wyjazdy zagraniczne zostały odwołane i zawieszone.

  Dodatkowo w dniu 12 marca 2020 roku Konferencja Episkopatu Polski odwołała Narodową Pielgrzymkę do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Podkategorie