Zarządzenie

Zarządzenie nr17/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie

z dnia 4 maja 2020r.

w sprawie ustalenia procedury ograniczonego korzystaniu z boiska szkolnego 

w okresie stanu epidemii COVID-1

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) zarządza się, co następuje:

 

 

 • 1. Od dnia 4 maja dopuszcza się korzystanie zewnętrznego boiska szkolnego/boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie na następujących zasadach:

 

 • boisko jest otwarte, tj. z boiska można korzystać w godzinach i dniach określonych przez dyrektora szkoły, podanych do wiadomości na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku szkoły;
 • wejście na boisko możliwe jest wyłącznie przez bramę / furtkę wskazaną przez dyrektora szkoły i oznaczoną odpowiednim napisem;
 • na boisku szkolnym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z danego boiska i trener;
 • korzystanie z boiska odbywa się w grupach maksymalnie 6 - osobowych, przy czym odstęp czasowy między poszczególnymi grupami korzystającymi z danego boiska wynosi co najmniej 15 minut;
 • osoby korzystające z boiska nie mogą korzystać ze szkolnych: trybun, szatni, węzła sanitarnego;
 • dzieci w wieku do lat 13 przyprowadza i odprowadza z boiska rodzic lub inny dorosły opiekun, działający na podstawie pełnomocnictwa rodzica; obsługa boiska ma prawo żądać od dziecka okazania legitymacji lub dowodu tożsamości w celu ustalenia wieku dziecka;
 • osoby zamierzające korzystać z boiska zobowiązane są zgłosić / uzgodnić ze szkołą termin korzystania z boiska i liczbę osób korzystających z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem–zapośrednictwem poczty elektronicznej mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu szkoły:                           77-41-77-14 czynnego w godzinach 800 - 1400 ;
 • osoby korzystające z boiska zobowiązane są stosować się do ustnych i bieżących poleceń obsługi boiska w zakresie sposobu korzystania z określonych urządzeń na boisku lub zachowania się na boisku.

 

 • 2.1. Osobom korzystającym z boiska szkoła zapewnia płynny środek do dezynfekcji rąk, umieszczony w wyznaczonym do tego miejscu na terenie szkolnym.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z boiska każdy korzystający zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkiem, określonym w ust.1.
 2. Dopuszcza się nieużywanie przez korzystających z boiska szkolnego maseczek lub innej ochrony ust i nosa w czasie przebywania na boisku, z zastrzeżeniem że wejście i zejście z boiska lub przejście przez pozostały teren szkolny musi odbywać z zastosowaniem ochrony ust i nosa.
 3. Osoby korzystające z boiska nie mogą pozostawiać na terenie boiska lub pozostałym terenie szkolnym żadnych odpadków, butelek lub innych i opakowań.

 

 • 3. 1. Zakazuje się rozgrywania meczów lub innych rozgrywek sportowych na boisku szkolnym.
 1. Zakazuje się korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej.

 

 • 4. Obsługa boiska zobowiązana jest do dezynfekowania urządzeń i szkolnego sprzętu sportowego po każdym ich użyciu i każdej grupie korzystających z boiska szkolnego.

 

 • 5. Boisko szkolne pozostaje zamknięte, z wyjątkiem tych momentów, w których obsługa szkoły wpuszcza lub wypuszcza poza teren szkoły osoby korzystające z boiska.

 

 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.