Zasady bezpieczeństwa na boiskach i orlikach

Od 4 maja 2020 roku do odwołania, w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym (boiska szkolne i wielofunkcyjne, w tym orliki)  obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • osoby zamierzające skorzystać z boiska zobowiązane są do wcześniejszego ustalenia z zarządcą boiska (telefonicznie lub e-mailem) terminu w jakim chcą skorzystać, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, wskazując liczbę uczestników gry (maksymalnie 6 osób),
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia i po opuszczeniu  danego obiektu sportowego, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • zachowanie dystansu społecznego,
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie.