KOMUNIKAT SPECJALNY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PSP w SZYMISZOWIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie informuje o sposobie zdalnego nauczania.

Zdalne nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole będzie realizowane w następujący sposób:

   -Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. podejmujemy nauczanie zdalne za pomocą platformy e-dziennika.

   - Będziemy wykorzystywać Zintegrowaną Platformę Edukacyjną pod adresem https://epodreczniki.pl/

   -Materiały udostępnione przez CK.

   -Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji oraz inne wskazane przez nauczycieli. - W wyjątkowych przypadkach np. kłopotów z platformą dopuszcza się czasową           zdalną naukę za pomocą aplikacji WhatsApp lub służbowej poczty elektronicznej nauczycieli.

   - Dla uczniów, którzy będą mieli kłopoty z dostępem do komputera i Internetu, nauczyciele będą przygotowywać materiały dydaktyczne w formie papierowej.

   - Materiały w formie papierowej uczniowie/opiekunowie będą mogli odebrać w sekretariacie szkoły w wyznaczonych godzinach przez dyrektora szkoły, tj. 900 - 1200

   - Specjaliści: logopeda, pedagog, psycholog pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców w dniach i godzinach wg planu lekcyjnego.

   - Zapisy nauczyciela w e-dzienniku, korespondencja i kontakt telefoniczny stanowią formy dokumentowania jego pracy.

 

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                      Marek Szproch