WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO KURII DIECEZJLANEJ W OPOLU

DOTYCZĄCY DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DO WŁOCH

 

  W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem podjęliśmy decyzję o odwołaniu Diecezjalnej Pielgrzymki Szkół z Diecezji Opolskiej do Włoch w dniach 20-25.05.2020 roku.

Decyzja została podjęta w związku rozporządzeniem Rządu RP (Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 mai-ca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w  związku  z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 ) o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca 2020 roku.

  W związku  z zaleceniami    Głównego  Inspektora  Sanitarnego   wszystkie wyjazdy zagraniczne zostały odwołane i zawieszone.

  Dodatkowo w dniu 12 marca 2020 roku Konferencja Episkopatu Polski odwołała Narodową Pielgrzymkę do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.