DLA RODZICÓW

Apelujemy do uczniów i ich rodziców o rozsądek. Brak zajęć w szkołach to nie czas ferii, spotkań towarzyskich i wizyt w galeriach handlowych.

Główny Inspektor Sanitarny przypomina, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.